ALO 174
ALO 177

Kirsal Kalkinma Yatirimlarinin Desteklenmesi Programi 12.Etap Proje Başvuru Sonuçlari Belli Oldu.

29.3.2018 / Gösterim Saysı : 1255 / Arşiv
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No:2017/22) çerçevesinde yapılan 12.Etap hibe başvurularına ait değerlendirmeler, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca İl Proje Değerlendirme Komisyınu Genel Raporları üzerinden nihai değerlendirilmesi yapılarak Genel Müdürlüğümüz onayı ile sonuçlandırılmıştır.
 
İlimizde program kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcı listesi ekte sunulmuştur.
 
Hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcıların kendilerine yapılan tebliğ tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde İl Müdürlüğümüz ile hibe sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir.
 
Hibe sözleşmesi imzalamadan önce, Başvuru sahipleri elektronik ağ üzerinden girişleri yapılan bilgi ve belgeler ile tebliğin 33 üncü maddesi gereğince yapılan değişiklikler ve hibe sözleşmesi ekinde bulunması gereken diğer belgeleri de kapsayacak dosyayı İl Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir. Sunulan bilgi ve belgelerin imzalı/paraflı olması gerekir.
 
Başvuru sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesi eki dokümanları tamamlayarak hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur.
 
Kırsal Kalkınma Destekleri programı 12.Etap kapsamında başvuruları uygun görülmeyen  (listede isimleri yer almayan) yatırımcılara reddedilme gerekçelerini içeren Geri Bildirim Belgeleri kendilerine yazı ile tebliğ edilecektir.
''