25.6.2018 / Gösterim Sayısı : 288

Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerimizin Borçları Erteleniyor…

Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenleme gereği, 2018 yılında çeşitli afetlerden zarar gören üreticilerimizin müracaatları halinde, tarımsal kredi borçları ertelenebilecektir.
24 Haziran 2018 tarihli 30458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı (Karar Sayısı : 2018/11983 ) kapsamında, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili gerçek ve tüzel kişilerin, ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar görenlerin, Banka ve TKK tarafından kullandırılan ve hasar tespit komisyonu kararı tarihi itibari ile vadesi, taksit vadesi veya hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan tarımsal kredi borçları vade tarihleri, taksit vadeleri veya hesap devrelerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.
 

''