ALO 174
ALO 177

Tohum Bizden Üretim Sizden...

20.3.2018 / Gösterim Saysı : 312 / Arşiv
​İlimizde Bitkisel üretimde de ürün desenini genişleterek çiftçilerin gelir düzeylerini yükseltmek adına birçok projeyi uygulamaya koyduk. Bunlardan bir tanesi olan ''Hınispir Fasulyesi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'' ile ilimizde Coğrafi işaret almış olan İspir ve Hınıs Fasulyelerinin ekim alanlarını genişleterek üretim miktarını artırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda geçmiş yıllarda tohum ve makine desteği ile proje çalışmaları yapılmıştır. 2018 yılı içinde Bakanlığımız Genel Bütçesi finansman Desteği ile temin edilen 7230 kg (4000 kg Hınıs 3230 kg İspir) kuru fasulyesi tohumu 20 ilçemizin çiftçileri ile buluşturuldu.
 
Ayrıca Müdürlüğümüzce 2018 yılı Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında; tüm ilçelerimizde yem bitkileri üretim alanlarının genişletilerek, yem üretim maliyetlerinin düşürülmesi, kaba yem açığının giderilmesi, mevcut mera alanları üzerindeki otlatma baskısının azaltılması amacıyla, 15.000 kg yonca tohumu alımı yapılmış olup, çiftçilerimize dağıtımı yapılmıştır. Mibzerle ekimde yaklaşık 5000 dekar ekim yapılması planlandı.
 
Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü Osman AKAR: “Erzurum tarımında verimliliği artırmak, üreticilerimizin gelir düzeylerini yükseltmek adına projeler ortaya koymaktayız. İlimizin tarımsal üretimde marka değerlerini ortaya koymak adına özellikle Coğrafi işaretli ürünlerimizin farkındalığını oluşturmak ve üretimini yaygınlaştırmak adına belli bir strateji çerçevesinde yol haritası çizdik ve bu kapsamda da yolumuza devam etmekteyiz. Bu yılda İspir ve Hınıs fasulyeleri ile ilgili olarak tohum dağıtımı gerçekleştirdik.” dedi.
 
Yem Bitkileri Üretiminin önemine dikkat çeken AKAR: “Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında da çalışmalarımız devam etmektedir. Kaba yemler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde vazgeçilmez öneme sahiptirler. Hayvan yetiştiriciliğinde maliyetin % 60-70 arasındaki girdisi yemdir. Bu nedenle kaba yeme dayalı hayvan besleme yapmayan işletmelerin kar etmeleri mümkün değildir. Kaba yeme dayalı besleme yapıldığında önemli oranda maliyet düşürülebilmektedir. İlimizde uygulanacak olan yem bitkileri geliştirme projesiyle yem bitkileri ekilişlerinde, özellikle Yonca ve Fiğ ekilişlerinde önemli artışlar olacaktır. Artan kaba yem sayesinde hayvancılıktan elde edilen et ve süt veriminde, kalitesinde artış ve maliyetlerde düşme olacaktır. Artık tohum bizden üretim sizden.…" dedi.
''