ALO 174
ALO 177

K.K.Y.D.Programı 12.Etap Proje Başvuru Sonuçları Belli Oldu.

30.3.2018 / Gösterim Saysı : 357 / Arşiv
​Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No:2017/22) çerçevesinde yapılan 12.Etap hibe başvurularına ait değerlendirmeler, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca İl Proje Değerlendirme Komisyonu Genel Raporları üzerinden nihai değerlendirilmesi yapılarak Genel Müdürlüğümüz onayı ile sonuçlandırılmıştır.
 
Konu ile ilgili açıklama yapan Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürü Osman AKAR, "2006 yılından beri uyguladığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Program"ı ile yatırımcılara % 50 hibe desteği vermekteyiz. Programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunması, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal alanda yaşayan toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına yönelik uygulamalar hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu program kapsamında 2006-2018 yılları arasında uygulanan 11 Etapta; İlimize şu ana kadar toplam 36.4 Milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. 2018 yılı içerisinde proje başvurusu aldığımız 12. Etapta ise; Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Alt Yapı Yatırımlar Programı kapsamında 63 adet proje hibe desteği almaya hak kazanmış olup, Hibe tutarı 2.9 Milyon TL, Ekonomik Yatırımlar Programı  kapsamında 3 Yatırımcı hibe desteği almaya hak kazanmış olup  Hibe tutarı 1.7 Milyon TL'dir. Bakanlığımızca yatırımcılara kolaylık sağlamak için 24 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliği ile 01 Ekim 2018 olan iş bitirme süresi, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Kırsal kalkınmanın ülke kalkınması açısından çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu manada İlimizin kırsal alandaki kalkınmasını sağlamak amacıyla üreticilerimiz, yatırımcılarımız ve sektöre yönelik Bakanlık desteklerinin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.
''