7.5.2018 / Gösterim Sayısı : 230

Okullarda Gıda Güvenilirliği Eğitimleri Devam Ediyor…

#Okullarda Gıda Eğitimi_07052018
Bakanlığımız 2018-2022 Stratejik Planı'nda; uluslar arası standartları gözeterek, üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması için gıda güvenirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan ''Okullarda gıda güvenirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek'' hedefi doğrultusunda 2017- 2018 eğitim–öğretim yılı Bahar Döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde dokuz farklı ortaöğretim okulunda eğitim planlandı.
 
Bu kapsamda; 980 ortaöğretim öğrencisine besin ve besin öğeleri, temizlik ve hijyen nedir, gıda hijyeni nasıl sağlanır, gıdaların kirlenmesine yol açan etkenler nedir ve nasıl önlenir, bakteriler, özellikleri ve gıdalara bulaşma yolları, gıda zehirlenmesi nedir, belirtileri nelerdir ve gıda zehirlenmesinden korunmak için yapılması gerekenler, okul kantin alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar, ambalajlı gıdalarda bulunması gereken etiket bilgileri ve ALO 174 Gıda Hattı konularını içeren eğitim verilmiş, kalan bir okula ise 07 Mayıs 2018 tarihinde eğitim verilecektir. Yine bu hedef doğrultusunda toplam 85 adet okul kantin denetimi yapılmış ve Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine kaydedilmiştir.
 
2018-2019 Güz dönemi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılıp, eğitim programı düzenlenerek eğitimler devam edecektir.
''