29.5.2018 / Gösterim Sayısı : 275

Kalite Yönetim Belgemize İlk Ödül…

#Kalite Yönetim Töreni_28052018
Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk yedi il arasında olmasından dolayı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman AKAR, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA tarafından plaket ile ödüllendirildi.
 
Kalite Yönetim Sistemi (KYS) sürekli değişen ve gelişen toplumlarda ortaya çıkan şartları gözeterek hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi amacıyla uygulanan bir yöntem olduğunu ifade eden İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman AKAR, 6 ayılık yoğun çalışma süreci sonunda Türkiye'de 7' inci il olarak Kalite Yönetim Belgesini  Türk Standartları Enstitüsü'nden aldıklarını söyledi.
 
AKAR, "Günümüz dünyasında; enformasyon, teknoloji ve iletişim alanlarındaki büyük gelişmeler toplumları rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Bu düzende ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması için Bakanlığımız TSE aracılığıyla bu belgenin alım sürecine merkez ve ilçeleri de kapsayan şekilde, taşra teşkilatında başlamış bulunmaktadır. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Bu belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Bir diğer deyişle, Kalite Yönetim Sistemine sahip olmak bir kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün çalışmalara başlanmıştı. 6ayılık yoğun çalışma süreci sonunda Türkiye'de 7'inci il olarak Kalite yönetim Belgemizi Türk Standartları Enstitüsü'nden aldık. Türkiye genelindeki sırlamadaki ilk illerden olmamız nedeniyle il Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından plaket ile ödüllendirildik İl ve ilçemizde yürütülen hizmetleri daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yürütülmesi sağlanacak. Yapılacak faaliyetlerin ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini gösterir. ISO 9001:2015 Standardı sunduğu ürün ya da hizmetin tipine, boyutuna bakılmaksızın, kamu veya özel sektör ayrımı yapılmadan tüm kuruluşlara uygulanması amaçlanmıştır. Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi Belgesini İSO 90001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini aldık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 81 ilde Kalite Yönetim Sistemi ile planlamaları ortaya çıkacak risklerin değerlendirmeleri ve belirlenen hedeflere ulaşabilmesi noktasında değerlendirilmeler yapılarak hizmetin kalitesi artırılacaktır. Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk yedi il arasında olmamız nedeniyle Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA tarafından plaket ile ödüllendirildik. Emeği geçen İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
''