Formlar

​Form_1 İç Tetkik Rapor Formu
Form_2 İç Tetkik Soru Listesi 30.01 (Örnek)
Form_3  İç Tetkik Uygunsuzluk Formu
Form_4 Yıllık İç Tetkik Planı
Form_5 Düzenleyici Faaliyet Talep Formu
Form_6 Dış Kaynaklı Döküman Listesi xxx
Form_7 Güncel Doküman Formu
Form_8 KYS Doküman Saklama Süreleri Formu
Form_9 Revizyon Talep Formu
Form_10 Uygun Olmayan Hizmet Formu
Form_11 Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu
Form_12 Yönetimi Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu
Form_13 Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu
Form_14 (Yıllık - Mazeret İzin Formu)
Form_15 (Hastalık (Sıhhi) İzin Formu)
Form_16 (kısa süreli izin ve görev formu)
Form_17 (Yurt Dışı İzin Formu)
Form_18 (Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi)
Form_19 (Devlet Memuru Yemin Formu)
Form_20 (İşçi İzin İstek Formu)
Form_21 (Daimi İşçi Değerlendirme Formu)
Form_22 (Bilgi Notu Formu)
Form_23 (Görüş Bildirme Formu)
Form_24_On_Mali_Kontrol_Raporu
Form_25 Vekalet Formu
Form_26  Yetki Devri Formu
Form_27 Görev Devri Formu
Form_28 Hata Bildirim Formu
Form_29 sikayet Formu
Form_30 Tutanak Formu
Form_31 calisan_oneri formu
Form_32 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu
Form_33 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu
Form_34 içkontrol İzleme (soru) formu
Form_35 (Temel Süreç Tanım Formu) (2)
Form_36 İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri
Form_37 (Ortak Görev ve Sorumluluklar)
Form_38 iş süreçleri  evrak takip formu
Form_39 (SGB_on_mali_kontrol_formu)
Form_40 Süreç İzleme Formu
Form_41 Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi
Form_42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu
Form_43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu
Form_44 Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu
Form_45 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu
Form_46 Eğitim Kayıt - Katılım Formu
Form_47 Eğitim Değerlendirme Formu
Form_48 Oryantasyon Eğitimi Formu
Form_49 Eğitim Hizmeti Değerlendirme Formu
Form_50 (Soru Önergesi Bilgi Formu)
Form_51 (Yazılı ve Sözlü Soru Öner. Kayıt F.)
Form_52 (. Yılları Yatırım Bütçesi Teklif Formu)
Form_53 (.Yılı Prog. Süreç Det.Formu)
Form_54 Yılı Prog. Tedbir Tek. Formu
Form_55 (Koordinasyon İletişim Formu)
Form_56 (Stratejik Plan Hedef Toplama Formu)
Form_57 (Stratejik Plan Hedef-Birim İlişkisi)
Form_58 (Personelin Eğitim Düzeyi Formu)
Form_59 (Genel Personel Dağılımı Formu)
Form_60 (Mevcut Durum Formu)
Form_61 (Taşınmazlar Mevcut Durum Formu)
Form_62 (Taşınırlar Mevcut Durum Formu)
Form_63  Kalibrasyon Takip Formu
''