T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Destekleme birim fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi : 6.11.2020

Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla yürütülen tarımsal destekleme birim fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 5 Kasım 2020 tarih 31295 Sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.