T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI...

Yayın Tarihi : 19.02.2021
 
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/6), 17.02.2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.
 
Tebliğ değişikliklerine bağlı olarak güncellenmiş Uygulama Esasları ve Satın Alma Rehberleri Tarım Orman Bakanlığı web sayfası www.tarimorman.gov.tr adresinde Hızlı Erişim KKYDP Başvuru linkinde mevzuat bölümünde yayınlanmıştır.
 
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Ekonomik Yatırım başvuruları  9/4/2021 tarihi saat 23:59'da sona erecektir. 
      
 
Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Ekonomik Altyapı başvuruları ise
23/3/2021 tarihi saat 23:59'da sona erecektir. 
 
Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır. Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır. 
 
İlimiz yatırımcılarının online olarak yapacakları başvuruların belge yüklemeleri de göz önüne alınarak,  son gün beklenilmeden giriş yapılması önemle rica olunur.
 
14.Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki 21.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/25 nolu Tebliğe bağlı olarak 23.12.2020 tarihinde yayınlanan uygulama rehberi gereğince programdan hibe desteği başvurusu yapacak gerçek ve tüzel kişilerin kırsal mahallede ikamet ediyor olmaları veya yatırımlarını kırsal mahallede yapıyor olmaları gerekmektedir.
 
Bu kapsamda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca 10.02.2021 tarih ve 121 nolu Meclis Kararı ile ilgili kanun gereğince Kırsal mahalle kapsamında olan yerleşim yerleri tesbit edilmiştir.