2.11.2018 / Gösterim Sayısı : 61

25 Ton Tritikale Tohumluğu Çiftçilerimizle Buluşturuldu...

#tritikaletohumdagitimi_02112018

​Müdürlüğümüzce 2018 yılı Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında; tüm ilçelerimizde yem bitkileri üretim alanlarını genişletilerek, yem üretim maliyetlerinin düşürülmesi, kaba yem açığının giderilmesi, mevcut mera alanları üzerindeki otlatma baskısının azaltılması amacıyla, 25.000 kg tritikale tohumu çiftçilerimizi ile buluşturuldu.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklama yapan Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, "Bilindiği üzere hayvancılıkta en önemli girdilerden biri kaba yem teminidir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Erzurum ilinde de kaba yem sorunu bulunmaktadır. Kaba yem açığını giderme adına yem bitkileri yetiştiriciliği büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede tritikale bitkisi bölgemiz için son derece avantajlı bir üründür. Tritikale, ıslah çalışmaları sonucu elde edilmiş, buğday ve çavdar melezi bir bitkidir. Buğday ve arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği yerlerde, tritikale yüksek verime sahiptir. Tritikale; hayvanların beslenmesinde hem danesinden hem otundan yararlanılmaktadır. Dağıtılan bu tohumluklarla ilimiz genelinde 1250 dekarlık bir alanda ekiliş yapılacaktır. İl Müdürlüğümüzce 2014 yılından bu güne kadar çeşitli kaynaklardan sağlanan finansmanlar ile çiftçilerimize demonstrasyon amaçlı olarak toplamda 338.151 kg yem bitkisi tohumluğu desteği sağlanarak ilimiz yem bitkileri ekim ve üretim merkezi haline getirilmiştir. Bu husustaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi. Tohumlukların dağıtıldığı hak sahibi çiftçilerimize ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

''